Samenwerking: Trainingen

 

Effectief samenwerken naar het beste resultaat voor medewerker, cliënt, naasten en organisatie. Dit vraagt op oplossingsgericht denken en handelen, en oog hebben voor behoeften en wensen van de ander en zichzelf.

 

Voor een effectieve samenwerking is doelgerichte communicatie met collega’s, vrijwilligers en naasten een voorwaarde. Het gaat daarbij niet alleen om aandacht voor het resultaat maar ook voor de relatie. Wat is ieders motivatie, waar liggen mogelijkheden tot overeenstemming en bewustwording van eigen en andermans gedrag?

 

Om resultaat te behalen zal ieders taakvolwassenheid helder moeten zijn: wie is taakbekwaam en taakbereid? Waar liggen talenten en uitdagingen? Wie neemt welke verantwoordelijkheden op zich? Goede mondelinge maar ook schriftelijke communicatie met alle betrokkenen is daarbij van belang. In de trainingen binnen het thema Samenwerking komen diverse aspecten hiervan aan bod.

 

We wisselen korte theoretische uitleg af met ervaring opdoen middels oefeningen en persoonlijk reflecteren. Onderling feedback geven en ontvangen is de basis voor het inzetten van effectieve gedragsveranderingen.

.