Samenwerking: aanbod

Effectief samenwerken naar het beste resultaat voor medewerker, cliënt, naasten en organisatie. Dit vraagt op oplossingsgericht denken en handelen, en oog hebben voor behoeften en wensen van de ander en zichzelf.

 

Voor een effectieve samenwerking is doelgerichte communicatie met collega’s, vrijwilligers en naasten een voorwaarde. Het gaat daarbij niet alleen om aandacht voor het resultaat maar ook op de relatie. Wat is ieders motivatie, waar liggen mogelijkheden tot overeenstemming en bewustwording van eigen en andermans gedrag?

 

In de trainingen binnen het thema Samenwerking komen diverse aspecten hiervan aan bod.