Teamontwikkeling

Category
Trainingen - Samenwerking
Over dit project

Elk team heeft potentieel, bekend en nog verborgen. Deze verborgen talenten naar buiten brengen is de kunst. Alleen dan kunnen de kwaliteiten van ieder teamlid tot zijn recht komen en kunnen mensen aan elkaar groeien. Dat vraagt om veiligheid en vertrouwen.

 

In deze training van 4 dagdelen wordt daarom ingegaan op onderliggende wensen, verlangens en behoeften die de basis vormen van gedrag. Wanneer deze uitgesproken kunnen worden, leren mensen elkaars sterke kanten en aandachtspunten kennen. Pas dan kunnen heldere doelen geformuleerd worden waar ieder teamlid achter kan staan en zijn of haar verantwoordelijkheid voor wil nemen. Naar elkaar luisteren, respectvol feedback geven, afstemmen op elkaar, op een gelijkwaardige manier communiceren zijn een aantal thema’s die in deze training aan bod kunnen komen.

 

Specifieke knelpunten en ondersteuningswensen van het team worden daarbij aangevuld tot een maatwerkscholing. Een systemische organisatieopstelling of teamopstelling behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 

 

Voorafgaand aan of aansluitend aan deze training Teamonwikkeling kan ook gekozen worden voor een workshopTeambuilding’ van 2 dagdelen. Hierin wordt met behulp van de oplossingsgerichte denk- en gesprekstechniek ‘De SPIN’ geïnventariseerd op welke 6 werkgebieden overeenkomsten en verschillen liggen. Communicatie en samenwerking kunnen vervolgens op elkaar afgestemd worden.