Re-integratie na Ziekteverzuim

Category
Trainingen - Persoonlijke ontwikkeling, Werkvloercoaching
Over dit project

Om te voorkomen dat er teveel druk komt op het re-integratieproces met als gevolg hernieuwde uitval, met name na een burn-out, is het belangrijk om de terugkeer goed voor te bereiden en het werk stap voor stap te hervatten. Dit voorkomt stress en daardoor opnieuw klachten, van groot belang bij de huidige arbeidsmarktkrapte.

 

Als coach kan ik luisteren, erkenning en begrip tonen. Samenwerking met de leidinggevende is van essentieel belang bijvoorbeeld om collega’s te informeren over het verloop van het proces en hen voor te bereiden op de terugkeer van hun collega.  Ook kan een plan van aanpak voor terugkeer gemaakt worden met daarin afspraken en een opbouw van taken in een voldoende lange tijdsspanne om terugval te voorkomen.

 

In de werkvloercoaching is veel aandacht voor het in kaart brengen van de reden van uitval en vervolgens de opbouw van een nieuwe werkstructuur. Hierin is ruimte voor ontspanning, voldoende rust en reflectie. Ook wordt invulling gegeven aan het vervolg van de loopbaan en indien nodig mogelijkheden voor outplacement binnen de organisatie of voor een nieuwe opleiding.  Aan deze werkvloercoaching bij re-integratie kan niet een maximaal aantal sessies worden gekoppeld aangezien het afhankelijk is van de duur en ernst van de uitval en het verloop van het herstel van de medewerker.