Persoonlijke Leefstijlversterking

Category
Trainingen - Persoonlijke ontwikkeling, Werkvloercoaching
Over dit project

Duurzame Inzetbaarheid wordt positief beïnvloedt door een gezonde leefstijl. Om gedrag effectief te veranderen is het van belang helder te krijgen hoe dit is ontstaan en wat de achterliggende motivatie is. In dit traject van 5 bijeenkomsten brengt de medewerker aan de hand van een vragenlijst in kaart welke gewoontes hij of zij heeft, welke factoren in de leefstijl de gezondheid bevorderen en welke deze negatief beïnvloeden. We werken met de 4 Pijlers van Draagkracht:

1. Gezonde Leefstijl;
2. Effectief Doelen Stellen;
3. Positief Denken;
4. Netwerkuitbreiding.

 

Aan de hand van het Outcome-model wordt in 6 stappen een persoonlijk actieplan opgesteld dat voortdurend geëvalueerd wordt.

 

Indien gewenst kan deze werkvloercoaching aangevuld worden met groepssessies als er meerdere medewerkers aan een dergelijk traject deelnemen.