Overige workshops Communicatie

Category
Workshops - Communicatie
Over dit project

Non-verbale Communicatie

Slechts 10% van onze communicatie wordt gevormd door woorden. De overige 90% bestaat uit onze lichaamstaal en stemnuances. In deze workshop werken we met de 7 onderdelen van non-verbale communicatie. Zo komen boodschappen beter over, met name bij mensen die vanwege een hersenbeschadiging gesproken taal niet meer (goed) begrijpen.

 

Middels praktische oefeningen worden de sterke punten van de cursisten benadrukt waardoor de communicatie meer authentiek en krachtiger wordt.

 

Deze workshop is zeer geschikt als voorbereiding op een presentatie of spreken in het openbaar.

 

pp

Conflicthantering

Niet-erkende emoties zorgen er voor dat conflicten kunnen escaleren. Zodra deze door beide partijen erkend worden en de achterliggende behoefte gezien en erkend wordt, zijn oplossingen mogelijk waar iedereen achter kan staan.
pp
We besteden in deze workshop van 2 dagdelen aandacht de achtergronden van conflicten en het herkennen van overeenkomsten. Ook de eigen stijl van conflicthantering komt aan bod met de 4 soorten gesprekstechnieken die inzetbaar zijn. Daarnaast krijgt de invloed van non-verbale communicatie op het verloop van een conflict ruim aandacht in de praktische oefeningen.
pp

Respectloze Bejegening

Vernederd, beledigd, gekleineerd worden: allemaal vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dat heel diep kan raken, omdat het persoonlijk is bedoeld. Soms klappen medewerkers dicht, terwijl ze naderhand wel weer weten wat ze eigenlijk hadden willen zeggen.

 

In deze workshop leren zij assertiever te worden en ter plekke te zeggen wat dit met hen doet, wat hun behoefte is en wat zij willen dat de ander verandert aan zijn of haar gedrag.

 

Herkennen van Signalen

Mensen met een zorg- of hulpvraag blijven door de Wmo steeds langer thuis wonen. En ze krijgen steeds meer ziekten tegelijkertijd. Hoe signaleer jij wat nog goed gaat? En dat er misschien iets verandert bij de cliënt wat mis kan gaan? Hoe bespreek je dat dan? En met wie? We gaan dit oefenen met een gesprekstechniek die je ook heel goed kunt gebruiken om algemene problemen aan te kaarten.

 

Efficiënt vergaderen

In een goed functionerend team neemt efficiënt werkoverleg een belangrijke plaats in. Zeker als het team meer zelfsturing en eigen verantwoordelijkheden krijgt. Daarnaast is een goede zorg- en hulpverlening gebaseerd op goed overleg met alle betrokken professionals. Vooral met externe partijen is het belangrijk om tot goede afstemming en werkbare afspraken te komen.

 

In deze workshop van 2 dagdelen krijgen de cursisten een structuur aangereikt om op diverse manieren met elkaar daarover te communiceren en tot overeenstemming te komen en die tijd en oeverloze discussies bespaart. Met name zeer bruikbaar voor voorzitter en notulist.