Op weg naar een Zelfsturend Team

Categorie
Trainingen - Samenwerking
Over deze bijscholing

In deze training van 4 dagdelen krijgen de teamleden inzicht in de verschillende fasen van ontwikkeling naar een zelfsturend team, en welke doelen bij iedere fase horen. Per fase krijgen zij vervolgens diverse handvatten aangereikt om deze doelen te behalen.

 

De training bestaat uit 3 belangrijke onderdelen, waarin zij:
1. Inzicht krijgen in de kwaliteiten en zwakke punten van zichzelf en hun team als geheel en hoe zij deze kennis kunnen inzetten om de samenwerking en prestaties van hun team te verbeteren;
2. Leren om haalbare doelen te stellen voor de korte, middellange en lange termijn, van daaruit teamtaken en individuele taken te bepalen en deze flexibel in te zetten om de doelen van de betreffende fase te behalen;
3. Gesprekstechnieken vanuit NLP leren inzetten om elkaar constructief feedback te geven, elkaar respectvol aan te spreken op gedrag en elkaar te coachen in kwaliteiten en valkuilen.