Omgaan met Verbale Agressie

Category
Workshops - Communicatie
Over dit project

‘Zorgmedewerkers maken steeds vaker verbale en fysieke agressie mee door cliënten en hun naasten. In 2019 had bijna 3 op de 4 regelmatig (dagelijks, wekelijks, maandelijks) met verbale agressie te maken. En bijna 2 op de 3 had regelmatig te maken met fysieke agressie.

 

Van de zorgmedewerkers voelt 4 op de 10 zich niet toegerust om goed met verbale en fysieke agressie om te gaan. Bijna 6 op de 10 zegt te weinig training te krijgen; de meesten willen dat graag eens per jaar (42%) of eens per half jaar (20%).

 

Met de praktische handvatten gaan we met elkaar oefenen. Het delen van ervaringen, tips en adviezen is in iedere workshop een belangrijk onderdeel.

 

Sulis Training en Coaching verzorgt deze training: in deze voor de Arbo-wet verplichte scholing van 2 dagdelen krijg je informatie over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag en agressie volgens de Arbo-wet. Wanneer mag je je grenzen aangeven? Hoe doe je dat dan effectief? Ook gaan we dieper in op het ontstaan van stress als basis van frustratie en emoties en hoe je dit kunt de-escaleren. En bij wie en hoe meld je grensoverschrijdend gedrag?

 

Indien gewenst kunnen eenvoudige oefeningen ingebouwd worden die bruikbaar zijn bij (dreigen met) fysieke agressie. De scholing wordt dan 3 dagdelen.