Nieuw: Omgaan met Verandering

Category
Aanbod, Trainingen - Persoonlijke ontwikkeling
Over dit project

De  veranderingen in de zorgsector gaan steeds sneller. De teamsamenstelling wisselt door het hoge verloop voortdurend. Taken breiden zich uit mede doordat cliënten complexere zorgvragen krijgen en mantelzorgers meer worden betrokken bij de zorg. Er komt meer en meer aandacht voor het individuele welzijn van cliënten, mede door de invoering van de Wzd (meer info? Zie > deze bijscholing > )

 

Niet iedere medewerker heeft de juiste kwaliteiten in huis om goed om te kunnen gaan met deze snelle en voortdurende veranderingen. Wanneer weerstand ontstaat tegen verandering, stijgt door de stress de werkdruk en neemt het risico op kort- en langdurig verzuim en uitstroom toe.

 

Deze bijscholing van 2 dagdelen wil de medewerkers inzicht geven in de aard van hun gevoelens en emoties en naar de onderliggende niet vervulde behoeften. Vervolgens leren zij hierover op een constructieve manier te communiceren met collega’s en leidinggevenden.

 

Thema’s: communiceren over emoties en behoeften van jezelf en de ander; samen kijken naar knelpunten; grenzen aan flexibiliteit van jezelf en de ander; van DIP naar DIM; de Drama-driehoek; oplossingsgerichte denk- en gesprekstechnieken.

 

Leidinggevenden worden van harte uitgenodigd eveneens deel te nemen, zodat het eenvoudiger wordt om oplossingen samen verder uit te werken en terug te kunnen komen op gemaakte afspraken.

Deze bijscholing is heel geschikt als verdieping na de basismodule ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag op de Werkvloer’.