Nieuw: De Wet zorg en dwang – Omgaan met Verzet

Category
Trainingen - Samenwerking
Over dit project

Omgaan met verzet van de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger.

Deze bijscholing bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur die op maat gemaakt worden voor verschillende functiegroepen en soorten cliëntcontact, zowel intra- als extramuraal.

 

De eerste twee dagdelen omvatten up-to-date informatie over het ontstaan en de effecten van dementie en andere psycho-pathologie. Vervolgens wordt ingegaan op het herkennen en duiden van oorzaken van spanningsvol gedrag en (naderend) verzet op lichamelijk, emotioneel, psychisch en sociaal gebied.

 

Er zijn veel oefeningen om zorgvuldig en met respect in te gaan op wat de cliënt aangeeft en uit te zoeken wat hij of zij mogelijk prettig vindt. Hierdoor wordt de kans op het moeten leveren van onvrijwillige zorg verminderd.

 

Het derde dagdeel is vooral gericht op de consequenties van de Wet zorg en dwang (theorie, omgaan met verzet, stappenplan). De theorie wordt via de 9 vormen van onvrijwillige zorg middels oefenen vertaald naar praktische handvatten in het toepassen van alternatieve psycho-sociale interventies ter voorkoming of vermindering van onrustig gedrag en verzet. De toetsingsnormen ten aanzien van scholing van medewerkers uit het > Toetsingskader Wet zorg en dwang > van de Inspectie IGJ (dec 2019) zijn in deze scholing verwerkt.

 

Actuele en herkenbare casussen worden aangereikt vanuit de ervaring van de trainer of tevoren en tijdens de bijscholing aangedragen door de cursisten. Thema’s zijn onder andere: soorten verzet, alternatieven voor ernstig nadeel, samenwerking binnen het zorgteam. Een gesprekstechniek wordt aangereikt om op een respectvolle manier te communiceren bij emoties en verzet van de wettelijke vertegenwoordiger.