Motiverend Leidinggeven

Category
Trainingen - Communicatie, Trainingen - Duurzame inzetbaarheid
Over dit project

Naar Duurzame Inzetbaarheid

In deze training van 6 dagdelen krijgen de deelnemers inzicht in de verschillende oorzaken van Psychosociale arbeidsbelasting. Zij leren onderscheid te maken tussen werk- en privézaken met name bij medewerkers die mantelzorgen, en hun coaching te richten op het vitaal houden van hun medewerkers.

 

Vervolgens krijgen zij handvatten aangereikt om de gewenste stijl van leidinggeven te koppelen aan de daartoe meest geschikte gesprekstechniek en de eigen kwaliteiten als manager. We staan stil bij rollen, dilemma’s en verantwoordelijkheden aan de hand van concrete casuïstiek. De cursisten krijgen zicht op persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten in hun stijl van leidinggeven om zo de werksfeer optimaal te houden of te verbeteren.

 

De training bestaat uit een aantal onderdelen waarin managers:

  1. De combinatiestijlen van leidinggeven leren koppelen aan de behoefte aan taak- of relatiesturing van hun medewerkers, om zo hun vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en motivatie te vergroten;
  2. Hun teammedewerkers effectief leren coachen naar taakbekwaamheid door het inzetten van diverse coaching- en gesprekstechnieken;
  3. Vaardigheden leren zoals verbale en non-verbale communicatie, stijlen van communicatie die toe te passen zijn bij probleemgesprekken/ teamoverleg /moeilijke situaties, actief luisteren, feedback geven en ontvangen;
  4. Signalen leren herkennen van chronische stress, naderende burn-out en deze met hun medewerkers leren bespreken;
  5. Factoren van Psycho-sociale arbeidsbelasting zoals  ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, disbalans in werk en privésituatie leren herkennen en hier volgens de verplichting vanuit de Arbo-wet Psa maatregelen bij weten te nemen;
  6. Leren omgaan met emoties, conflicten, kritiek en roddelen op de werkvloer.

 

Als voorbereiding op deze uitgebreide scholing is een korte maatwerkworkshop van 2 dagdelen mogelijk waarin leidinggevenden signaleren leren herkennen van (eigen) chronische stress en burn-out. Het opgestelde actieplan wordt vervolgens geëvalueerd en knelpunten besproken.