Loopbaanbegeleiding ‘Sterk op je Werk’

Category
Trainingen - Persoonlijke ontwikkeling, Werkvloercoaching
Over dit project

Medewerkers ontwikkelen in de loop van hun werkzame leven en privé voortdurend nieuwe competenties en kwaliteiten. Om gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te blijven en zich te blijven ontwikkelen is het belangrijk om regelmatig te onderzoeken of zij nog op de juiste plek werken. Wellicht is een andere functie binnen de organisatie beter passend, of is een opscholingstraject wenselijk om de bevlogenheid vast te kunnen houden of te vergroten.

 

Sulis Training en Coaching biedt een individueel loopbaanbegeleidingstraject ‘Sterk op je Werk’ om de huidige situatie rondom de eigen vitaliteit en de werksituatie in kaart te brengen, toekomstdoelen in de loopbaan helder te krijgen, interne en externe hulpbronnen te inventariseren en (mogelijke) obstakels te aan te pakken. Het is een noodzakelijk instrument voor levensfasegerichte ondersteuning. Zo kunnen medewerkers behouden blijven voor de organisatie.

 

In dit traject is samenwerking met de leidinggevende wenselijk, om hem of haar adviezen en handvatten te geven in de begeleiding van de medewerker. Zo wordt duurzame inzetbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker.