Klantgerichte Dienstverlening

Category
Trainingen - Communicatie
Over dit project

Medewerkers dienen persoonsgericht en vraaggericht te kunnen werken en op een correcte wijze klachten te kunnen voorkomen en afhandelen. Deze training van 4 dagdelen leert het belang van vervullen van behoeften en waarden van mensen in te zien, en van daaruit respectvol en klantgericht in te kunnen gaan op vragen, wensen en problemen van uw cliënten.

 

Hiertoe de juiste communicatievaardigheden in te kunnen zetten, zoals professionele bejegening, non-verbale communicatie, lichaamstaal, vraagverduidelijking, helder verwoorden van eigen gevoelens, behoeften en grenzen. Op een correcte manier klachten te voorkomen, af te handelen of door te verwijzen, en rustig en professioneel op te kunnen treden bij emoties en probleemsituaties.