Communiceren met Mensen met Dementie

Categorie
Trainingen - Communicatie
Over deze bijscholing

Gezien de snelle en grote veranderingen in de Verpleeghuiszorg is het van belang dat iedereen die met mensen met dementie werkt, weet hoe te handelen bij spanningsvol gedrag. In deze training van 2 dagdelen leren  zorgmedewerkers, vrijwilligers en/of mantelzorgers om te gaan met complex gedrag van mensen met dementie en andere psycho-pathologie. In de training zijn de nieuwe Wet Zorg en Dwang die per 1 januari 2020 ingaat, de richtlijnen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de Toetsingsnormen voor Kwaliteit van Zorg aan Mensen met Dementie en de meest recente onderzoeksgegevens over dementie vertaald in een up-to-date mix van theorie en oefeningen.

 

Deze training gaat in op het ontstaan en de gevolgen van dementie op gedrag. Vervolgens wordt interactief ingegaan op oorzaken van spanningsvol gedrag. Welke vormen van psycho-sociale interventie kun je toepassen om de spanning af te bouwen en wat werkt niet?

 

De cursisten gaan hiervoor met elkaar oefenen, waarbij beurtelings de rol van de cliënt wordt ingenomen. Op deze manier kan men ‘aan den lijve’ ervaren wat de effecten zijn van bepaald gedrag, en of hiermee aan de behoefte van de cliënt wordt voldaan. Middels feedback van de oefenpartner en de trainers worden concrete en praktische persoonlijke handvatten gegeven waarbij de eigen kwaliteiten worden benadrukt.