Communiceren met Mensen met Dementie

Category
Trainingen - Communicatie
Over dit project

Gezien de snelle en grote veranderingen in de Ouderenzorg is het van belang dat iedereen contact heeft met mensen met dementie , weet hoe te handelen bij moeilijk gedrag. In deze training van 2 dagdelen leren zorgmedewerkers, vrijwilligers en/of mantelzorgers om te gaan met complex gedrag van mensen met dementie en andere psycho-pathologie. In de training zijn de nieuwe Wet zorg en dwang die per 1 januari 2020 ingaat, de richtlijnen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de Toetsingsnormen voor Kwaliteit van Zorg aan Mensen met Dementie, de Tien Geboden voor Zorg voor Mensen met Dementie en de meest recente onderzoeksgegevens over dementie vertaald in een up-to-date mix van theorie en oefeningen.

 

Deze training gaat in op het ontstaan en de gevolgen van dementie op gedrag. Vervolgens wordt interactief ingegaan op oorzaken van spanningsvol gedrag en verzet. Welke vormen van psycho-sociale interventie kun je toepassen om de spanning af te bouwen en wat werkt niet? Hoe kun je je wél verbinden met mensen met dementie? Hoe verkrijg je medewerking om op vrijwillige basis zorg te verlenen?

 

De cursisten gaan hiervoor met elkaar oefenen, waarbij beurtelings de rol van de mens met dementie wordt ingenomen. Op deze manier kan men ‘aan den lijve’ ervaren wat de effecten zijn van bepaald gedrag, en of hiermee aan diens behoefte wordt voldaan. Middels feedback van de oefenpartner en de trainer worden concrete en praktische persoonlijke handvatten gegeven waarbij de eigen kwaliteiten worden benadrukt.