Coachend Begeleiden van (on-)betaalde Medewerkers

Category
Trainingen - Samenwerking
Over dit project

In deze maatwerktraining van 3 of 4 dagdelen voor zorgprofessionals: AB-ers, Coördinatoren Vrijwilligerswerk, verzorgenden IG, verpleegkundigen en Teamleiders komen de belangrijkste onderwerpen aan bod uit de deskundigheidsbevordering ‘Omgaan met Complex Gedrag in de Ouderenzorg’.

 

Deze worden gekoppeld aan ingebrachte praktijksituaties en thema’s die belangrijk zijn bij het begeleiden en coachen van betaalde en onbetaalde medewerkers en mantelzorgers; enkele thema’s:

  1. Verschillende vormen van coachen en begeleiden;
  2. Probleemoplossende denk- en gesprekstechniek;
  3. Haalbare doelen stellen;
  4. Communicatie in verbinding;
  5. Omgaan met emoties en conflicten;
  6. Grenzen voelen en aangeven.