Persoonlijke Ontwikkeling: Trainingen

Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers heeft als doel het versterken van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten in een leven lang leren.

 

Inzicht in sterke kanten en tools om verborgen competenties te ontwikkelen gekoppeld aan makkelijk te bereiken doelen vergroten motivatie en werkplezier zodat medewerkers langer voor de organisatie behouden blijven. De diverse trainingen kunnen ook naast elkaar gevolgd worden zowel individueel als in groepsverband.

 

We wisselen korte theoretische uitleg af met ervaring opdoen middels oefeningen en persoonlijk reflecteren. Onderling feedback geven en ontvangen is de basis voor het inzetten van effectieve gedragsveranderingen.