Kennisbank

Vanaf januari 2017 is door Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit document...

Weet jij wat de meest voorkomende signalen van dementie zijn? En hoe je goed met iemand met dementie kunt omgaan...