Duurzame Inzetbaarheid: Werkvloercoaching

Blended WerkvloerCoaching is een kort traject met een effectieve combinatie van live sessies en email-coaching met huiswerkopdrachten. Het doel is om verzuim te voorkomen en mensen gezond en vitaal te krijgen en te houden.

 

De nadruk ligt op communicatieve vaardigheden en versterken van competenties die nodig zijn voor het optimaal functioneren op de werkplek. Waar nodig wordt ingegaan op onderliggende belemmerende patronen die zich mogelijk eveneens op privé-gebied manifesteren en het werkvermogen beïnvloeden. Verder gaat de werkvloercoaching ook in op het leren stellen van bereikbare doelen.

 

Blended Werkvloercoaching kan ingezet worden met als doel:

  • Verminderen van psycho-sociale arbeidsbelasting (psa);
  • Voorkomen van chronische stress/ dreigende burn-out;
  • Ondersteuning bij terugkeer op de werkvloer;
  • Loopbaanbegeleiding;
  • Verbeteren van eigen leefstijl om langer vitaal en duurzaam inzetbaar te blijven.

 

In dit traject is samenwerking met de leidinggevende wenselijk, om hem of haar adviezen en handvatten te geven in de begeleiding van de medewerker. Zo nemen werkgever en medewerker de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid.

 

 

De werkvloercoaching kan indien gewenst aangevuld worden met een cursus > VitaBiodanza >.