Communicatie – Workshops

 

Tijdens het communiceren wisselen mensen zowel verbaal als non-verbaal informatie uit over hun wensen, behoeften, doelen, grenzen, problemen en persoonlijke of werksituatie. Het is van belang om daarin afstemming te bereiken en verbinding te ervaren. Pas dan kunnen belangrijke waarden en normen als gelijkwaardigheid, respect, begrip en steun de ruimte krijgen.

 

Effectieve verbale boodschappen in combinatie met afgestemde non-verbale communicatie verkleinen zo de kans op misverstanden, emoties en conflicten.
Weten wat je eigen stijl van communicatie is en oversteken naar die van de ander is daarbij essentieel.

 

De workshops belichten elk een ander belangrijk onderdeel of doel van de communicatie en kunnen samengevoegd worden tot een maatwerktraining.