Wat kan werken in een sociale coöperatie bijdragen aan het welzijn van mensen?

Wat kan werken in een sociale coöperatie bijdragen aan het welzijn van mensen?

Wat is de waarde van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Masterstudent sociale psychologie Sonia van Wenum onderzocht het bij sociale coöperatie Scope in Delft, zo blijkt uit > dit artikel

Ze gebruikte hiervoor het > Werk als Waarde-model > dat er van uitgaat dat werk waarde moet toevoegen aan zowel de werknemer als de organisatie. Wat vinden mensen in hun werk waardevol, en stelt de werkomgeving hen in staat om dit ook te doen? Het gaat daarbij om 7 Waarden:

   1. Kennis en vaardigheden gebruiken
   2. Kennis en vaardigheden ontwikkelen
   3. Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen
   4. Betekenisvolle werkcontacten hebben en opbouwen
   5. Eigen doelen stellen
   6. Een goed inkomen verdienen
   7. Een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols

Om dit te onderzoeken gebruikt Sonia de Zelfbeschikkingstheorie die uitgaat van 3 basisbehoeften:

 1. Competentie (de behoefte om effectief om te gaan met de omgeving),
 2. Autonomie (de behoefte aan controle over diens eigen leven) en
 3. Verbondenheid (het verlangen naar betekenisvolle relaties met anderen).

Werk kan dus bijdragen aan ons welzijn als deze 3 basisbehoeften daarin worden vervuld.

Maar niet iedereen kán werken, vanwege belemmerende fysieke, psychische of sociale omstandigheden. Voor hen blijft de bijstand over. Terwijl ze vaak wel wíllen werken. Uit de bijstand komen wordt door die omstandigheden extra moeilijk.

Een sociale coöperatie kan deze mogelijkheid wél bieden. Je kunt er jezelf ontwikkelen met behoud van uitkering, en op jouw manier en in jouw tempo samen met andere deelnemers uitzoeken of een eigen bedrijf iets voor je is. Competentie, autonomie, verbondenheid: de 3 bovengenoemde basisbehoeften voor het welzijn van mensen.

De conclusie van Sonia: “De zeven waardes in het Werk als Waarde model zijn allemaal te vinden in de sociale coöperatie. Scope en andere sociale coöperaties blijken dus een prettige werkomgeving die kunnen bijdragen aan het vervullen van onze basisbehoeften.

De mogelijkheid om te kunnen werken is waardevol voor iedereen, maar veel te vaak worden nog mensen hiervan buitengesloten. Het is daarom van belang om initiatieven zoals Scope te steunen, omdat zij deze groep mensen een plek weten te bieden waar zij zich vanuit de bijstand kunnen ontwikkelen richting zelfstandigheid.”

De gemeente Sittard-Geleen heeft het initiatief genomen om de start van een sociale coöperatie te ondersteunen. Sociale coöperatie Vidi is onlangs geopend, de eerste deelnemers hebben zich aangemeld. Als projectleider en ondernemerscoach onderstreep ik van harte de conclusies uit het onderzoek van Sonia. Ik hoop een aantal inwoners met een bijstandsuitkering de mogelijkheid te bieden de 7 werkwaarden te ontdekken en in te vullen voor een waarde-vol leven!