Hoe achterhaal je de wens van jouw cliënt?

Hoe achterhaal je de wens van jouw cliënt?

Persoonsgerichte zorg bieden betekent dat je de behoefte, voorkeur of wens van jouw cliënt weet, en daar naar handelt. Maar hoe kom je daar achter? Vooral als jouw cliënt die behoefte zelf niet helemaal weet of duidelijk kan maken?

De online tool ‘Wat er toe doet’ helpt mensen met 4 vragen om die behoefte van wat ze écht belangrijk vinden in hun leven, te verhelderen:

  1. Wat speelt er?
  2. Wat is belangrijk voor mij?
  3. Wat zijn de mogelijkheden?
  4. Waar gaan we voor?

Aan de hand van een te printen werkblad kun je in gesprek met je cliënt en diens naasten/mantelzorger(s). Je vindt hem > hier >. Meer uitleg nodig? Er is ook een > uitgebreid werkblad>.

De achtergrond van deze tool vind je op > deze website >. En natuurlijk zijn er nog > meer tools > die je kunt inzetten bij persoonsgerichte zorg!