Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag in de ouderenzorg?

Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag in de ouderenzorg?

Onbegrepen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de ouderenzorg komt veel voor, met name bij mensen met dementie. Een derde van zorgprofessionals kreeg er in 2021 mee te maken. Ik werd de afgelopen jaren vaak gevraagd om er trainingen over te geven.

Waar het mij altijd om ging, was om mijn cursisten begrip te laten krijgen voor dit gedrag. Niet om het vervolgens dan maar toe te staan. Maar om de achterliggende behoefte van de mens die dit gedrag laat zien, te begrijpen. De behoefte aan intimiteit bijvoorbeeld, of seksualiteit. Want die stoppen niet als je 55 bent.

Pas als je het kunt begrijpen, kun je er effectief grenzen aan stellen. Op zo’n manier dat het duidelijk is voor die mens met dementie.
Praat er daarom over met je collega’s, stel vragen aan de naasten, houd casusbesprekingen. En trek daarna 1 lijn met je collega’s zodat de grens op dezelfde manier wordt aangegeven. Dat geeft duidelijkheid en rust bij de bewoner. Helpt dit niet, betrek er dan een deskundige bij, zoals een psycholoog of een seksuoloog. Zo kun je er als team van leren.

Op > deze website > vind je meer informatie over dit gevoelige thema.