Tips voor verhuizing naar een verpleeghuis

Tips voor verhuizing naar een verpleeghuis

Voor mensen met dementie is verhuizing naar een verpleeghuis vaak een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor henzelf maar voor iedereen die er bij betrokken is. Goede samenwerking is hierbij essentieel. Er is een handreiking die in 3 stappen beschrijft hoe je de samenwerking rondom zo’n verhuizing goed kunt laten verlopen.

Bekijk het > filmpje > van DEDICATED’ en wil je meer info? Die vind je samen met een te downloaden pdf met handreiking op > deze website