Vernieuwd Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Vernieuwd Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 is per 1 juli geactualiseerd aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen. Het gaat nog steeds om ‘leren en ontwikkelen’.

Het Kwaliteitskader heeft onder andere als doel te laten zien wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en het helpt hen om een weloverwogen keuze te maken voor een zorgorganisatie. Ook stimuleert dit kader zorgorganisaties en hun zorgprofessionals om samen de kwaliteit van de zorg en ondersteuning continu te optimaliseren en het lerend vermogen te versterken.

Op > deze website > kun je meer lezen en het Kwaliteitskader downloaden.