juli 2021

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 is per 1 juli geactualiseerd aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen. Het gaat nog steeds om 'leren en ontwikkelen'. Het Kwaliteitskader heeft onder andere als doel te laten zien wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en het helpt...