7 tips voor persoonsgerichte zorg bij dementie

7 tips voor persoonsgerichte zorg bij dementie

Aansluiten bij de leefwereld van mensen met dementie is heel belangrijk in de zorg en ondersteuning aan hen. Zo kunnen de wensen en behoeften van deze mensen centraal staan en kunnen zij een betekenisvol leven leiden.
 
In > dit artikel > lees je hiervoor 7 tips.