10 uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg

10 uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg

De ouderenzorg gaat al op korte termijn drastisch veranderen. Er komen steeds meer ouderen die meer fysieke, mentale en emotionele ondersteuning en zorg vragen. Het aantal zorgmedewerkers loopt terug vanwege overbelasting en uitstroom uit de zorg. Ouderen zijn mondiger geworden en vragen andere, meer persoonsgerichte zorg. En er komt meer aandacht voor welzijn in plaats van alleen zorg.

Deze combinatie van factoren vraagt om een andere visie op ouderenzorg, meer toekomstbestendig. In > deze pdf > lees je tien uitgangspunten.