Positieve Gezondheid: 7 tips voor hulp- en zorgverleners

Positieve Gezondheid: 7 tips voor hulp- en zorgverleners

Positieve Gezondheid raakt in Nederland steeds meer bekend, ook bij zorg- en hulpverleners. Maar hoe ga je daar mee aan de slag? En wat is Positieve Gezondheid eigenlijk?

Het is een concept, ontwikkeld door wetenschapper Machteld Huber, waarbij wordt uitgegaan van wat mensen wél nog kunnen, waar hun sterke kanten liggen en hoe ze die kunnen inzetten om hun gezondheid te versterken. Ook al zijn mensen ziek, er is veel wat ze nog kunnen inzetten of toevoegen aan de kwaliteit van hun leven.

Dat vraagt om een andere benadering van hulp-en zorgverleners. In > dit artikel > vind je daar 7 tips voor.