Begeleiding belangrijk voor kwaliteit vrijwilligerswerk

Begeleiding belangrijk voor kwaliteit vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. Veel taken van medewerkers worden tegenwoordig uitgevoerd door vrijwilligers. En vrijwilligerswerk wordt steeds vaker gedaan door kwetsbare burgers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dat vraagt veel verschillende competenties van de Coördinators Vrijwillige Inzet. Hoe begeleid je al deze mensen met diverse kwaliteiten en achtergronden? Welk soort vrijwilligerswerk past bij wie? En hoe ‘knok’ je soms voor jouw positie en de plek van vrijwilligerswerk binnen de organisatie?

Het vak, de rol en de taak van coördinator is sterk in beweging. Vrijwilligers begeleiden doe je niet meer ‘even erbij’. Ben je meer uitvoerend of meer strategisch bezig? Of allebei?
Tijdens mijn training ‘Coachend Begeleiden van (On-)betaalde Medewerkers’ hoor ik van de cursisten dat daar steeds vaker een spanningsveld ontstaat. Wat doe je wel en wat niet (meer)? Hoe ga je om met je veranderende taken?

Movisie heeft hier onderzoek naar gedaan en doet aanbevelingen voor coördinatoren, besluitvormers, opleiders en landelijke organisaties. Het uitgebreide artikel met conclusies lees je > hier > . Het onderzoek met uitgewerkte competenties, adviezen en aanbevelingen kun je > hier > lezen.

Erkenning en competentieontwikkeling, ook door maatwerk bijscholing, kan bijdragen aan de verbetering van het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers.
Sulis training en coaching biedt deze maatwerkondersteuning bijvoorbeeld via de bijscholing > ‘Coachend Begeleiden van Vrijwilligers’ >. Iedere module kan aangepast en op maat gemaakt worden naar wens en scholingsbehoefte van de cursisten. Neem hiervoor gerust contact op via 06-20826410 of mjmeijs@sulis-tc.nl.