Hoe ziet de ouderenzorg er over 20 jaar uit?

Hoe ziet de ouderenzorg er over 20 jaar uit?

Vanuit de overheid is het uitgangspunt voor ouderen: thuis wonen. Dan moet er wel heel wat veranderen in de ouderenzorg, en politiek handelen is daarbij nodig. Actiz heeft daarom een ‘Witboek: Ouderen, Zorg en Wonen’ geschreven.

Want wat verandert er zoal ingrijpend de komende tijd? Wist je bijvoorbeeld dat:

  • In 2040 het aantal mensen met meerdere chronische aandoeningen stijgt naar 5,5 miljoen? En het aantal mensen met diagnose dementie uitkomt op 330.000?
  • Dat er nu 10 mensen tussen 50 en 64 jaar zijn per 85-plusser (die mogelijk willen/kunnen mantelzorgen) en in 2040 nog maar 4?
  • Het aantal thuiswonende mensen met dementie met verpleeghuisindicatie ruim verdubbelt naar 165.000? En dat er daarvoor in 2040 30.000 tot 80.000 extra verpleeghuisplekken nodig zijn (dat zijn 1000 verpleeghuizen!)? En waar vinden we dan het zorgpersoneel dat er kan werken, gezien de huidige tekorten?
  • Het benodigde aantal mensen dat in de zorg werkt ten opzichte van het totaal aantal werkenden, nu 1 op 7 is en in 2040 1 op 4 moet zijn?

Dit moeten we als samen-leving sámen gaan oppakken, anders dreigt er een crisis in de Ouderenzorg te ontstaan. Lees er meer over op > deze website > waar je ook het Witboek kunt downloaden. Lees het goed door, het gaat ook over jóuw toekomst!