Wie zorgt er voor de mantelzorgverlener?

Wie zorgt er voor de mantelzorgverlener?

Veel van de 1,5 miljoen mantelzorgers in Nederland zijn ook nog zorgmedewerker. Want, zo hoor ik vaak in mijn trainingen ‘Werk en Privé in Balans voor Mantelzorgmedewerkers‘: “jij kunt dat zo goed” zegt de familie.

Door de combinatie van werk en zorgtaken thuis worden ze dubbel belast. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten.

In > dit artikel > vind je tips om dit te voorkomen. En de ZelfredzaamheidsRadar, om zorgtaken te delegeren.