Nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020

Nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020

De nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020 is een samenhangende benadering voor het gehele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. De Zorgstandaard ondersteunt hiermee de netwerken dementie om de dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal. De versie van 2020 vervangt de vorige uit 2013.  > Hier > vind je de Standaard.

In de Zorgstandaard staan 25 aanbevelingen met 12 kwaliteitsindicatoren voor goede dementiezorg ten aanzien van de structuur, het proces en de uitkomsten. De indicatoren zijn bedoeld als stimulans om de dementiezorg te verbeteren. > Hier > vind je de Standaard met de aanbevelingen en indicatoren.

De Publieksversie Zorgstandaard Dementie, gemaakt door Alzheimer Nederland, is een samenvatting met 10 voorwaarden voor goede dementiezorg. Hij is bedoeld voor hulpverleners, personen met dementie en mantelzorgers waarin je kunt lezen wat je mag verwachten van hulpverleners en wat je zelf kunt doen.  Voor deze Publieksversie kun je op > deze link >  klikken.

Meer info vind je in > dit > artikel.