Corona crisis: druk op de dementiezorg neemt toe

Corona crisis: druk op de dementiezorg neemt toe

Door de coronacrisis neemt ook op de dementiezorg de druk toe. Het grootste knelpunt zal zijn het sociale isolement en daardoor de eenzaamheid.
Als de acute zorg verder belast wordt, zullen ook zorgprofessionals uit de minder acute zorg moeten bijspringen.

Neem daarbij het toenemende aantal besmettingen van zorgprofessionals (nu: 25%) en je kunt verwachten dat steeds meer mensen met dementie én hun naasten niet de specifieke zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit zal leiden tot crisis-situaties thuis en nog grotere druk op SEH en crisisplaatsen in verpleeghuizen.

In > dit artikel > vind je de knelpunten mét aanbevelingen op een rij:
* in de niet-pluis-fase;
* in de diagnostische fase;
* thuis en in het verpleeghuis met dementie;
* bij overlijden en de nazorg fase.

Hier is ook een > handige pdf > van gemaakt.