Inspectie bezoekt verpleeghuizen en thuiszorg 2020-2022

Inspectie bezoekt verpleeghuizen en thuiszorg 2020-2022

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat in 2020-2022 zijn pijlen richten op de VVT-sector.

Ze gaat in de thuiszorg onderzoeken of werkgevers zich aan de wet- en regelgeving houden. Werkdruk, fysieke belasting, onderbetaling en te lange werktijden komen onder andere aan bod.

De inspectie bekijkt ook of werkgevers de reistijd tussen cliënten als werktijd uitbetalen. “De CAO-VVT en de rechtspraak laten geen ruimte voor interpretatie en de Inspectie SZW kan hierop dan ook hard handhaven”, waarschuwt branchevereniging ActiZ haar leden.

Bij verpleeghuizen voert de inspectie onderzoek naar RI&E’s uit. VVT-organisaties kunnen ook onaangekondigd bezoek van de inspectie krijgen met als doel een actueel beeld te krijgen van het arbobeleid.

Meer informatie lees je in > dit artikel > van ActiZ.