6 pijlers om onbegrepen gedrag te verklaren

6 pijlers om onbegrepen gedrag te verklaren

Pas als je het onbegrepen gedrag kunt begrijpen, kun je manieren vinden om het te veranderen.

Als een situatie onveranderbaar lijkt, wordt soms teruggegrepen op middelen die de onmacht versterken, zoals medicatie, isoleren, negeren, vrijheid beperken, overplaatsen etc. Deze manieren versterken echter vaak het gedrag.

Waar het onbegrepen gedrag vandaan komt, kun je meestal herleiden tot een van de 6 pijlers van een ‘aardige dag‘. Als aan een of meer van die pijlers niet wordt voldaan, ontstaat vaak lastig gedrag. De 6 pijlers vind je in > dit artikel >.

Hoe er dan vervolgens goed mee om te gaan? De bijscholing van Sulis Training > ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag van Mensen met Dementie’> geeft hier praktische handvatten voor!