Envida Croonenhoff en La Valence: 1e groep medewerkers facilitair certificaat bijscholing

Envida Croonenhoff en La Valence: 1e groep medewerkers facilitair certificaat bijscholing

Op 28-11 heeft de eerste groep medewerkers Facilitair hun certificaat gekregen voor de bijscholing van 3 dagdelen ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag op de Werkvloer’. Een volgens de deelnemers waardevolle scholing, gezien hun waarderingscijfer van een 9,0.

Deze scholing van 3 dagdelen gaat tijdens de eerste 2 dagdelen in op onbegrepen gedrag van bewoners met dementie. Aan bod kwamen thema’s als ‘Wat gebeurt er in het brein bij een mens met dementie?’; ‘Wat zijn mogelijke oorzaken van en behoeften bij onrustig gedrag?’; ‘Hoe zet ik non-verbale communicatie in om de ander tot rust te brengen?’. Hierbij kwam de Wet zorg en dwang alvast ter sprake, met name ook wat deze wet betekent voor Envida en voor medewerkers V&V. We voerden gesprekken over hoe je mogelijk dementie kunt voorkomen, over de uitbreiding van hun taken in de toekomst en het belang van grenzen kunnen en mogen aangeven.

De cursisten brachten veel voor elkaar herkenbare werkvloersituaties in waar we goed mee konden oefenen. Op die manier werd de theorie omgezet in praktische handvatten. Voor het derde dagdeel koos deze groep voor het thema ‘Omgaan met Verbaal Grensoverschrijdend Gedrag’.  Met name het belang van waarom, hoe en waar melding maken werd uitgebreid besproken. Het was zinvol dat de teamleidster Loes L’Ortye-Peters eveneens deelnam aan de bijscholing, omdat zij op deze manier niet alleen op de hoogte is van de inhoud en de oefeningen, maar ook direct vragen kon beantwoorden die te maken hadden met hun taken of Envida zelf.

Naar aanleiding van de mooie resultaten van deze scholing heeft wijkmanager Helga Prinsen van Croonenhoff en La Valence besloten dat ook de medewerkers van Envida Proper komende januari deze bijscholing krijgen!