Envida De Zeven Bronnen: ook vrijwilligers geschoold en certificaat!

Envida De Zeven Bronnen: ook vrijwilligers geschoold en certificaat!

Op 5-12 hebben 2 groepen vrijwilligers van locatie De Zeven Bronnen hun bijscholing van 2 dagdelen ‘Omgaan met Verbaal Grensoverschrijdend Gedrag’ afgerond met een welverdiend certificaat. Dat de scholing door de eerste groep werd gewaardeerd bleek uit het fraaie waarderingscijfer van een 9.5!

Deze vervolgscholing van 2 dagdelen na ‘Omgaan met Onbegrepen Gedrag van Bewoners met Dementie’ ging over het communiceren met mensen (zoals bewoners, familie, bezoekers) die bijvoorbeeld hevig geëmotioneerd zijn. Hoe deze te kalmeren en samen tot een oplossing van hun probleem te komen en zo een conflict te voorkomen. Maar ook hoe duidelijk grenzen te stellen bij mensen die bewust over grenzen heen gaan om te kwetsen of te manipuleren.

Tijdens de scholing werden zowel door de cursisten als door de trainer zeer herkenbare praktijkvoorbeelden aangedragen. Zowel vanuit de werkvloer als vanuit privé situaties. Mooi om te horen dat de aangereikte handvatten en adviezen ook in het eigen leven bruikbaar zijn! Met deze casussen konden we prima oefenen en telkens uitproberen wat het effect van de verschillende manieren van bejegenen was. Een zeer interactieve scholing, met serieuze momenten en ook de nodige humor.

Aan het eind van de scholing werd het belang van melding maken van grensoverschrijdend gedrag besproken, zowel mondeling als schriftelijk. De Coördinator Vrijwilligers, Meriam Gorissen, was aanwezig bij de mondelinge deelronde om feedback voor Envida en/of de Zeven Bronnen te vernemen, vragen te beantwoorden en de certificaten uit te reiken.