Envida Croonenhoff en La Valence: certificaat voor medewerkers Facilitair!

Envida Croonenhoff en La Valence: certificaat voor medewerkers Facilitair!

Op 4-12-2019 heeft de tweede van 3 groepen medewerkers Facilitair van locaties Croonenhoff en La Valence hun certificaat gekregen na het volgen van de bijscholing van 3 dagdelen ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag op de Werkvloer’.

De eerste 2 dagdelen hadden als thema het respectvol kunnen omgaan met onbegrepen gedrag van bewoners met dementie en andere psycho-pathologie. De aanstaande Wet zorg en dwang (1-1-2020) is hierin zowel wat betreft theorie als in de oefeningen (omgaan met verzet) alvast gedeeltelijk meegenomen.

Het derde dagdeel kon men kiezen uit een aantal thema’s. Voor deze groep werd dat ‘omgaan met verbaal grensoverschrijdend gedrag’. Dit gedrag kunnen deze medewerkers ook tegenkomen, bijvoorbeeld bij bewoners zonder dementie, naasten, andere collega’s of bezoekers.
Aangezien deze scholing een (verplichte) Arbo-psa scholing is, zijn de vormen van grensoverschrijdend gedrag volgens de Arbo-wet uitgebreid aan bod gekomen. Dat zijn er aanzienlijk meer dan medewerkers aannemen. De gedachte “het hoort bij mijn werk, dan moet ik het maar accepteren” werd tijdens de oefeningen omgebogen naar “ik heb het recht op een duidelijke manier mijn grenzen aan te geven”.

Ook het belang van zowel mondeling als schriftelijk melding maken van grensoverschrijdend gedrag en agressie kwam aan bod. De teamleider Jos Custers nam aan deze bijscholing eveneens deel, waardoor vragen, feedback en verbeterpunten voor Envida meteen beantwoord en opgevolgd konden worden. Dit versterkt het vertrouwen van medewerkers in de teamleiding en in Envida zelf.

De bijscholing werd gewaardeerd met een 8.1, waarvoor dank!