Wzd: Psychofarmaca bewust gebruiken

Wzd: Psychofarmaca bewust gebruiken

Nog te vaak en te gemakkelijk wordt in de ouderenzorg psychofarmaca voorgeschreven bij onbegrepen gedrag. Terwijl het alleen mag worden gebruikt als het ernstige onbegrepen gedrag gevaar oplevert voor de persoon zelf of diens omgeving. Bovendien heeft deze medicatie vaak nare bijwerkingen.

Volgens de Wet zorg en dwang (1-1-2020) is het onvrijwillig toedienen van gedragsmedicatie alleen toegestaan als er geen alternatieven zijn. En die zijn er echt genoeg!

Vilans heeft een programma ontwikkeld ‘Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca’ om de bewustwording over het gebruik te vergroten en onjuist gebruik terug te dringen. Bijvoorbeeld door alternatieven aan te reiken, zoals 10 uitgangspunten voor psychofarmacagebruik, een toolkit en een > praktische gids ‘Het kan beter met minder’ >, vol verwijzingen naar inspirerende producten en hulpmiddelen. Je vindt ze allemaal op > deze website >.

In mijn nieuwste maatwerktraining ‘De wet zorg en dwang: Omgaan met Verzet’ krijgen (thuis-)zorgmedewerkers niet alleen theorie over deze nieuwe wet. Met name het oefenen met het omgaan met verzet, verminderen of voorkomen ervan en het vinden van alternatieven zodat de zorg vrijwillig kan plaatsvinden, heeft een belangrijke plek!