Zo ga je om met ‘lastige’ familie – Wet zorg en dwang

Zo ga je om met ‘lastige’ familie – Wet zorg en dwang

Goed contact met familie leidt tot een betere onderlinge sfeer. En de cliënt pikt dat op en wordt er ook gelukkiger van. Omgekeerd voelt een cliënt vaak haarfijn aan als het niet klikt tussen de belangrijke mensen in zijn of haar leven: de mantelzorger en de verzorgende. Dat leidt tot spanningen, angst en verdriet, wat een snellere achteruitgang tot gevolg kan hebben.

Hoe houd je daarom het contact met de familie goed? > Dit artikel > geeft mooie tips. En lees de uitwerking van het telefoongesprek eens. Het geeft inzicht wat er ‘aan de andere kant’ gaande kan zijn bij de familie.

Als per 1-1-2020 de Wet zorg en dwang van kracht wordt, zal het omgaan met verzet van de wettelijk vertegenwoordiger een heel belangrijke factor worden. Leren oversteken en de verbinding herstellen of verbeteren kan conflicten voorkomen. Waardoor het stappenplan van deze wet ook niet opgestart hoeft te worden!