Envida Grubbeveld medewerkers Facilitair en Proper: certificaat!

Envida Grubbeveld medewerkers Facilitair en Proper: certificaat!

De eerste van de 2 groepen medewerkers Facilitair en Envida Proper schoonmaak, locatie Grubbeveld, heeft op 27-11 hun certificaat behaald.

Het ging hierbij om de bijscholing van 2 dagdelen ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag op de Werkvloer’, met name van bewoners met dementie en psychiatrische hulpvragen. Aan deze scholing nam ook de kwaliteitsverpleegkundige deel, om vragen te beantwoorden en feedback mee te nemen naar het locatieoverleg.
De scholing ging niet alleen in op het omgaan met onbegrepen gedrag in de vorm van theorie ten aanzien van dementie en psychiatrie. Met name het inbrengen van en oefenen met casussen stond centraal. Wanneer grijp je in en wanneer niet? Wat te doen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag? Hoe stel ik duidelijke grenzen, met name non-verbaal? Wie kunnen wij waarschuwen bij bedreigende situaties?

Ook de Wet zorg en dwang die per 1-1-2020 ingaat kwam alvast aan de orde. Wat kunnen oorzaken zijn van verzet en hoe ga je er dan mee om? Waar kunnen wij melding maken zowel mondeling als schriftelijk als wij grensoverschrijdend gedrag zien of meemaken?
De zeer bruikbare ingebrachte casussen leidden tot goede gesprekken en uitwisseling van tips en adviezen. De daarop volgende oefeningen met deze casussen brachten verdere verduidelijking waardoor de theorie aan eigen ervaringen gekoppeld kon worden. Uit het gemiddelde waarderingscijfer van een 8.7 bleek dat de scholing als zeer zinvol is ervaren, waarvoor dank!