40-80% verpleeghuisbewoners heeft pijn!

40-80% verpleeghuisbewoners heeft pijn!

Uit onderzoek blijkt dat 40-80% van de verpleeghuisbewoners pijn heeft. Bijvoorbeeld door artrose, zenuwpijnen, ontstekingen (tandvlees!), versleten wervels, bijwerkingen van medicatie, vocht in de benen, (nog niet gediagnostiseerde) kanker etc.
 
Met name mensen met dementie kunnen dit niet meer duidelijk aangeven. Vaak wordt daarom deze pijn helemaal niet herkend.
 
Tijdens mijn trainingen ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag van Bewoners met Dementie’ komt dit thema altijd aan de orde. Zeker nu ik de gevolgen van de aanstaande Wet zorg en dwang in deze training heb verwerkt. Daarbij gaat het om het herkennen van verzet en hoe daar mee om te gaan.
 
Wat als dit verzet wordt veroorzaakt door pijn tijdens de verzorging? Hoe herken je dat bij een bewoner met dementie? Welke alternatieven zou je dan kunnen bedenken?
 
Er zijn landelijke richtlijnen voor pijnmanagement waarin staat dat iedere zorginstelling een pijnteam moet hebben met gespecialiseerde medewerkers zoals een pijnconsulent, arts en psycholoog. Een pijnconsulent kan bijvoorbeeld aan de non-verbale communicatie van een bewoner met dementie inschatten of er sprake kan zijn van pijn. Dit gaat via REPOS-scorelijst met 10 signalen:
* gespannen gezicht;
* angstig kijken;
* paniekreacties;
* grimas;
* optrekken bovenlip;
* ogen dichtknijpen;
* kreunen;
* adem inhouden;
* Verbale uitingen
* lichaamsdeel terugtrekken.
 
Dat zijn reacties die alle mensen laten zien als ze pijn hebben, met name tijdens verzorgingsmomenten.
 
Meer informatie vind je in > dit artikel >.