Envida medewerkers Beukeloord / Wilgenhof: certificaat!

Envida medewerkers Beukeloord / Wilgenhof: certificaat!

De vierde groep van Envida medewerkers Facilitair en Envida Proper locaties Beukeloord en Wilgenhof heeft op 5 november hun certificaten ontvangen!
Na een scholing van 3 dagdelen (2 dd ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag van Bewoners met Dementie’ en 1 keuzedagdeel ‘Omgaan met Verbaal Grensoverschrijdend Gedrag op de Werkvloer’) hebben ook zij een certificaat gekregen.

Het ging in deze bijscholing niet alleen om kennis over dementie. Vooral het oefenen in omgaan met onrustig gedrag, de oorzaken kunnen achterhalen, de bewoner weer rustig krijgen en hem of haar een fijn gevoel geven, stond centraal.
Veel werkvloersituaties en voorbeelden werden door de cursisten aangedragen, waardoor oefeningen herkenbaar, praktisch en bruikbaar waren. Dit vertaalde zich in een waarderingscijfer van 8.5.

Ook de aankomende Wet zorg en dwang (zie andere artikelen hierover op de Kennisbank van deze website) kwam ter sprake. Hoe herken je verzet? Wat doe je vervolgens? Wat is onvrijwillige zorg (bijvoorbeeld als een bewoner zich in het restaurant verzet tegen eten, betreft dat ook de medewerkers Gastenservice) en hoe krijg je dan toch medewerking? Allemaal thema’s die binnenkort, als de wet per 1-1-2020 ingaat, zeer actueel worden en daarom verwerkt zijn in zowel de theorie als de oefeningen. Het was voor mij fijn om deze bijscholing te mogen geven aan cursisten die zo betrokken en enthousiast zijn!