Certificaat voor 3e groep medewerkers Facilitair en EnvidaProper!

Certificaat voor 3e groep medewerkers Facilitair en EnvidaProper!

Ook de 3e groep cursisten van de scholing ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag van Bewoners met Dementie’ locaties Beukeloord en Wilgenhof heeft met een certificaat de cursus van 3 dagdelen afgerond. Met weer een fraai waarderingscijfer van een 8.8!

Het mooie aan scholingen geven aan deze doelgroep vind ik dat er zo veel vragen worden gesteld en gesprekken gevoerd over onderwerpen die direct linken aan het thema.
Zoals:

  • Hoe voorkom je dat je zelf dement wordt?
  • Wat is het verschil tussen symptomen van de overgang en van een burn-out? (bij het onderdeel ‘Goed voor jezelf zorgen bij spanning en stress’)
  • Wat zijn de risicofactoren voor dementie, omdat nu zoveel mensen dement worden?
  • Hoe kan ik mijn vader ondersteunen nu mijn moeder dement aan het worden is?
  • Hoe kunnen we goed samenwerken het met zorgpersoneel?

Ook hebben we het gehad over:

  • Waar, hoe en bij wie ze melding kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag (van bewoners, collega’s, familie);
  • De Wet zorg en dwang die per 1-1-2020 ingaat: wat betekent dat voor hen in de bejegening van bewoners (veel!)?
  • Het nieuwe medicijn tegen dementie: is dat echt een wondermiddel? (nee, denk ik).

 

Fijn dat teamleiders Angelique Theunissen van Envida en Amal de Cnock van EnvidaProper aan het eind van het derde dagdeel bij elke groep aanwezig zijn om aandachtspunten te vernemen en indien nodig meteen actie te ondernemen!