Miljoenen besparen op verzuimkosten in de Zorg

Miljoenen besparen op verzuimkosten in de Zorg

De verzuimkosten in de zorgsector lopen steeds verder op, in 2018 naar 2,4 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van risicoadviseur Aon. Het ziekteverzuimpercentage van 6.1 % ligt structureel hoger dan het Nederlands gemiddelde (4.3% in 2018). Per zorgsector verschillen de verzuimpercentages. De VVT-sector heeft het hoogste percentage: 6.8%. De Gehandicaptenzorg 6.4%, de ggz 6.1% en de ziekenhuiszorg scoort met 5.2% onder het sectorgemiddelde.

Door dit percentage met slechts 1% terug te dringen, kan de zorgsector ongeveer 390 miljoen euro besparen, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten.

De door de hoge werkdruk veroorzaakte chronische stress is de belangrijkste reden dat het ziekteverzuim in de zorgsector zo hoog is. De werkdruk en de bijbehorende disbalans in werk en privé-leven zorgt er ook voor dat steeds meer zorgmedewerkers de zorg verlaten en op zoek gaan naar een nieuwe baan in een andere sector. Doordat het verloop toeneemt, neemt de werkdruk en de stress eveneens toe, waardoor het verzuim ook hoger wordt. Een vicieuze cirkel? Of een spiraal naar beneden?

Verlaging van het ziekteverzuim leidt direct tot een toename van de inzetbaarheid van werknemers en dus verlaging van de verzuimkosten en het aantal vacatures“, aldus Dora Horjus, managing Director Corporate Wellness bij Aon. “Het is bovendien wrang dat juist in een sector waar het draait om de zorg en gezondheid van anderen, de gezondheid van de eigen medewerkers niet goed genoeg is”.

Met inzetten op werkdrukverlaging kunnen daarom miljoenen bespaard worden. Sulis Training en Coaching ondersteunt bedrijven in de zorgsector met bijscholing, werkvloercoaching en advisering op het gebied van Vitale Inzetbaarheid. Kijk voor meer informatie en het aanbod op > de website >.

Bron: > Skipr >