‘De Tien Geboden voor de zorg voor ouderen die vanwege dementie in het verpleeghuis zitten’.

‘De Tien Geboden voor de zorg voor ouderen die vanwege dementie in het verpleeghuis zitten’.

Ofwel: ‘De Tien Geboden voor de zorg voor kwetsbare ouderen’ want ruim geïnterpreteerd zijn ze ook goed bruikbaar voor de thuiszorg, omdat steeds meer ouderen met dementie lang thuis wonen.

Bijna 3 jaar geleden veranderde er door het kritische manifest van Carin Gaemers, Hugo Borst en Wanda de Kanter ‘Scherp op Ouderenzorg’ veel in de zorg aan kwetsbare ouderen in verpleeghuizen. Zij bleken niet de zorg en aandacht te krijgen die zij nodig hadden. Het manifest leidde tot het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 waarin beschreven staat waar de zorg volgens de toen geldende kennis en beroepsstandaarden aan moest voldoen en dat de zeggingskracht heeft van een wet.

Ondanks de miljoenen die sindsdien naar de ouderenzorg gaan, constateren de auteurs van het Manifest dat het “maar een ietsiepietsie beter gaat”. Daarom hebben zij een nieuw manifest geschreven. Want er staan nog steeds bij heel veel verpleeghuizen niet genoeg bevoegde zorgmedewerkers (minimaal 2) op een afdeling. Gecombineerd met de grote regel- en administratiedruk wordt de werkdruk voor zorgmedewerkers steeds hoger.

Door de chronische stress die dit veroorzaakt loopt ook het ziekteverzuim in de Ouderenzorg op: het ziekteverzuimcijfer is in 2018 gestegen naar gemiddeld 6,8 procent. In het algemeen geldt een verzuim van boven de 4 procent als zorgelijk.
Met als gevolg dat het verloop (wegloop?) van zorgpersoneel nóg harder stijgt: maar liefst 17 procent. Daardoor stijgt de werkdruk en de stress verder en dus ook weer het ziekteverzuim en het verloop: een vicieuze cirkel, ofwel een spiraal naar beneden.

Het aannemen van zij-instromers, gastvrouwen en zorgassistenten helpt hierbij wel, maar slechts gedeeltelijk. Ook bij- en omscholing kan volgens de auteurs goed helpen.
NB: in de bijscholingen van Sulis Training en Coaching zijn de handreikingen van het Manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ reeds meegenomen. Ook de Tien Geboden zullen vanaf dit najaar in de bijscholingen en werkboeken opgenomen worden.

Het nieuwe ‘Tien Geboden voor de Zorg voor demente Ouderen’ nodigt iedereen (zorgpersoneel, managers én bestuurders) uit om zich er aan te houden en zo de zorg voor ouderen (naar mijn mening maakt het hebben van dementie niets uit) nóg meer te verbeteren.

“Hang ze op in de lift, plak ze op de deur van de woongroep, op de kamers van teamleiders en locatiemanagers, stop ze in de binnenzakken en de handtassen van de zorgbestuurders”, zo zeggen de auteurs. Meer hierover vind je in het artikel op de > website van TVV >.

Om welke 10 geboden gaat het dan? Lees ze > op deze website >.