Hoe communiceren met mensen die slecht horen?

Hoe communiceren met mensen die slecht horen?

Anderhalf tot 2 miljoen mensen (!) hebben een auditieve beperking. Ze zijn vaak onzichtbaar, want je ziet het niet. En ze zijn vaak eenzaam. Hoe ga je daar als zorg- of welzijnsmedewerker goed mee om?

Door bijvoorbeeld te zorgen dat je een aantal basisgebaren kent. Want gebarentaal is een officieel erkende taal. Dat je weet welke hulpmiddelen er zoal zijn. En dat je weet hebt van een groot taboe in de doven-en slechthorendenwereld.

Meer tips en over het taboe hoor je in > dit filmpje >.