Alternatievenbundel voor meer vrijheid in de zorg vernieuwd!

Alternatievenbundel voor meer vrijheid in de zorg vernieuwd!

De Alternatievenbundel voor meer vrijheid in de zorg is vernieuwd!

Volgend jaar om deze tijd zal de Wet Zorg en Dwang in werking zijn getreden. Dat betekent dat er niet zomaar dwang mag worden toegepast als de cliënt tegenstribbelt bij de verzorging, de maaltijd of het toedienen van medicijnen. En al helemaal niet meer als de cliënt dement is. Ook mag je niet zomaar de deuren op slot houden of iemands vrijheid beperken.

Tja wat dan wél? De > Alternatievenbundel > met 85 alternatieven hiervoor is aangescherpt, uitgebreid en geactualiseerd. Heel mooi en welkom om hier dit jaar alvast mee aan de gang te gaan. Het is natuurlijk telkens maatwerk, dus er valt veel uit te proberen in wat werkt en wat niet.

Wil je nog meer handvatten in hoe een mens met dementie respectvol te bejegenen en in te kunnen gaan op wat mogelijke behoeften of wensen zijn? Met name bij onrustig of complex gedrag? Dan is mijn > training ‘Communiceren met Mensen met Dementie’  > wellicht bruikbaar! (Gemiddeld waarderingscijfer een 9.2)