Envida Koepelhof certificaat!

Envida Koepelhof certificaat!

Op 27 november 2018 zijn aan de vrijwilligers en medewerkers facilitair/gastenservice (restaurant, keuken)/dagverzorging van Envida locatie Koepelhof certificaten uitgereikt.

Voor het deelnemen aan de scholing van 2 dagdelen ‘Omgaan met Complex Gedrag van Bewoners met Dementie’. Deze mix van vrijwilligers (zowel bij de open als gesloten afdeling) en medewerkers bleek erg goed te werken. Op de werkvloer komen ze elkaar toch tegen; deze scholing heeft hun samenwerking en begrip voor elkaars taken zeker bevorderd, zo bleek uit hun feedback na afloop. Het gemiddelde waarderingscijfer was een 8.6!

Ook konden zij casussen inbrengen van bewoners die zowel op de afdeling als in bijvoorbeeld het restaurant onrustig gedrag vertonen. In deze scholing werd daar op ingegaan en samen geoefend in de juiste bejegening. Een welverdiend certificaat!