Wet Zorg en Dwang

Wet Zorg en Dwang

Onlangs besprak ik tijdens een training met een aantal medewerkers van In Harmony, een kleine organisatie voor zinvolle dagbesteding van mensen met dementie, de gevolgen voor hen van de Wet Zorg en Dwang die in januari 2020 ingaat.

Begin januari 2018 is in de Eerste Kamer de Wet Zorg en Dwang aangenomen. Hij geldt voor instellingen, kleinschalig wonen en thuiszorg.
Het uitgangspunt van de Wet Zorg en Dwang is ‘Nee, tenzij’: vrijheidsbeperking, ‘onvrijwillige zorg‘ genoemd, mag in principe niet meer worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. Deze onvrijwillige zorg mag nog een allerlaatste optie zijn. De Wet Zorg en Dwang gaat uit van een stappenplan om alle mogelijke alternatieven te vinden in vrijwillige zorg. Als dat niet lukt wordt er steeds meer (externe) deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.

Je kunt bij onvrijwillige zorg denken aan het toedienen van medicatie terwijl je cliënt dat niet wil, verzorging waarbij je cliënt tegenstribbelt, toedienen van vocht of voeding via een sonde, een cijfercode op de liftdeur terwijl de cliënt smeekt om naar huis te mogen…. Dat mag straks allemaal niet meer, zelfs niet als je cliënt door de dementie wilsonbekwaam is. Júist dan niet meer, dan is het meteen onvrijwillige zorg.
Dat vergt dus heel wat creativiteit en vooral heel veel overleg met (interne) deskundigen/collega’s. En als je er niet uitkomt, dan externe deskundigen inschakelen. Iedere vorm van onvrijwillige zorg dient straks te worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie.

Bij mijn training > ‘Omgaan met Verbaal Grensoverschrijdend Gedrag van Mensen met Dementie’ >  geef ik mijn cursisten allerlei alternatieven voor onrustig gedrag en tegenwerking. Hoe krijg je je cliënt toch mee, op welke manier kun je hem of haar op een warme, respectvolle manier overhalen tot iets? Wat zijn mogelijke oorzaken van dit gedrag waar je rekening mee kunt houden? In de diverse oefeningen krijg je van mij en van je medecursisten tips en adviezen die meteen in de praktijk toepasbaar zijn. Dat dit inderdaad zo is, blijkt uit het meest recente gemiddelde waarderingscijfer: een 9.4!

Wil je meer weten over deze nieuwe Wet Zorg en Dwang, lees dan > hier > de uitleg. Het stappenplan vind je > hier >.   Verdere > uitleg > over de wet.

Ik kan mij voorstellen dat dit allerlei vragen oproept in wat nu wel en niet meer mag, met name bij cliënten met dementie. Mag je iemands vrijheid beperken? Onrustdempende medicatie toedienen? Iets weigeren wat de cliënt heel graag wil? (Het antwoord is: “nee, tenzij”). Een aantal vragen worden beantwoord in > dit factsheet >.    En wil je er echt mee aan de slag? Bekijk dan deze > bundel met ‘80 Alternatieven voor Vrijheidsbeperking’ > .